Vznikla Asociace filmových tvůrců

Dnes byla v Praze na svém ustavujícím sjezdu založena nová oborová organizace nazvaná Asociace filmových tvůrců. Má sdružovat pracovníky ve filmovém průmyslu, a to jak výkonné umělce, herce, režiséry, tak i další profese jako kameramany, klapky, osvětlovače, zvukaře a komparsisty. Jejím cílem má být hájit zájmy pracovníků tohoto odvětí a propagovat českou kinematografii.

Předsedou nové zájmové organizace byl ustanoven bývalý filmový herec Adolf Pecka, který dříve působil především v reklamním filmu. Je známý například z reklamy na toaletní papír Antihemo, nebo fixační pastu na zubní protézy Zubolep, a z mnoha dalších. Pecka ve svém projevu zdůraznil, že zájmy pracovníků ve filmovém průmyslu zatím nejsou dostatečně prosazovány, a právě nová organizace by měla tyto zájmy prosazovat razantněji všemi prostředky. Jak se píše v proklamaci nově vzniklé organizace, stávající autorské organizace jsou zaměřeny především na hudební průmysl (OSA) nebo softwarovou produkci (BSA), zatímco oblast filmové produkce zatím zaostávala.
Jedná se například o ochranu autorských práv. Filmoví tvůrci jsou poškozováni zejména vysokou mírou pirátství, která se projevuje kopírováním filmů na DVD. Ročně tak na honorářích a autorských poplatcích přichází o stamilióny korun. Proto AFT navrhuje, aby prázdná zapisovatelná média DVD byla zatížena novým poplatkem, který by navýšil konečnou cenu těchto nosičů zhruba o 30%. Tak by se stalo pořizování kopií méně výhodným a přiznivě by to zapůsobilo na zvýšení prodeje originálních filmů. Současný poplatek autorskému fondu by zůstal zachován. „Ty peníze inkasují jiné autorské ochranné svazy a z toho nám nejde skoro nic“, řekl Pecka a dodal: „Chceme, aby se životní úroveň těch, kteří svůj život zasvětili filmu, zvedla na úroveň zpěváků a skladatelů populární hudby. Dnes kromě pár úspěšných jmen věština lidí ve filmu má průměrné až podprůměrné příjmy, a to se musí změnit“.
Nová organizace chce také prostřednictvím svých zástupců v politických stranách lobbovat za zřízení zvláštní renty pro filmové umělce, která by jim byla po odpracování určitého počtu let u filmu byla vyplácena navíc ke standardní penzi. „Nedávno si to prosadili v parlamentu sportovci, a tak nevidím důvod, proč bychom to neměli chtít také. Cožpak český film reprezentuje naši republiku méně než náš sport?“ řekl Pecka. Navíc by se měl stát postarat o bývalé pracovníky filmu zřízením zvláštních sociálních ústavů, kam by odcházeli na zasloužený odpočinek a kde by v důstojných podmínkách strávili stáří.