Levné knihy – Vylodění v Evropě /Evropa v plamenech/

  

Druhá světová válka je fascinující období a v poslední době jejího potenciálu využívá řada vydavatelů levně nabízených DVD. Dostatečně v čase daleko pro vzpomínání, dostatečně v čase blízko pro pocit hrůzy. Čím dál více se také objevují dokumenty namísto filmového zpracování. I v nabídce Levných knih jsme se již s takto zaměřenými tituly mohli setkat. Dotyčný cyklus nese jméno Evropa v plamenech a informovali jsme o již nabízených DVD Němci dobývají EvropuPřekročení Atlantiku a první útokTaktický postup a příprava. Nabídku aktuálně doplňuje Vylodění v Evropě za 49,- Kč.

  

V severní Africe museli Spojenci bojovat především s armádou maršála Rommela. Nepřítel měl počáteční převahu, co se týče orientace v terénu a připravenosti techniky. Bitvy a útoky Spojenců proto byly provázeny četnými ztrátami a postup byl pomalý. Po konsolidaci sil mohli Spojenci zahájit obsazování evropského kontinentu. Po čtyřech letech války bylo vylodění na Sicílii, vytlačení nepřítele a následný přesun z Messiny přes kanál do Itálie, příslibem změny. 58 minut.