Levné knihy – Postup k Berlínu /Evropa v plamenech/

Předchozí nabízený titul katalogu Levných knih nezůstal osamocen a v nabídce se objevuje další část dokumentární série Evropa v plamenech. Tento díl má název Postup k Berlínu a je opět za 49,- Kč.

Na počátku prosince 1944 se Spojenci střetli s německou armádou v bojích v Porýní. Němci houževnatě drželi toto strategické území a Spojenci utrpěli těžké tráty. Ty ovšem způsoboval také mráz či sněť a nemoci. Pokud to bylo možné, Spojenci jednotky na frontě střídali, ty vyčerpané posílali na krátký odpočinek například do osvobozené Paříže. Nejsilnější zbraní vojáka byla totiž morálka. 16.12.1944 německé jednotky zahájily protiútok v Ardenách, jehož cílem bylo znovudobytí Antverp… 68 minut.