Jistoty pro lidi, zábava pro celé rodiny

Kromě běžně vydávaného žánrového "mainstreamu" , který tvoří filmy, dokumenty a hudební tvorba, distribuovaná převážně prodejnami tisku, se občas do zorného pole recenzentů tohoto webu dostanou i různé speciality, jako například DVD s radami na zařizování moderního bytu, nebo DVD s katolickou mší podle tradičního ritu, a podobně. I tyto střípky patří do mozaiky široké nabídky všeho možného, co se na našem trhu a mediálním prostoru kdy objevilo. K takovým ne zcela běžným DVD se dá počítat i propagační disk rozdávaný zdama na předvolebních mítincích ČSSD nazvané "Jistoty pro lidi, naděje pro naši zemi".

Možná si řeknete, proč se zabývat předvolební propagandou? Abych pravdu řekl, dosti jsem váhal, protože se trochu obávám, aby se pak diskuzní prostor pod článkem nestal boxerským ringem pro nesmiřitelné tábory oranžových a modrých. Takovýchto bouřlivých diskuzí jsme každodenně svědky na jiných, zvláště zpravodajských serverech, a vcelku dobře se v nich odráží rozpoložení tohoto národa rozděleného zdánlivě jakoby na dvě poloviny. Ale účelem tohoto článku není vyvolat politickou diskuzi, jde zkrátka jen o informaci o jednom z mnoha DVD.

V současnosti jsme svědky, jak politické strany "profesionalizují" svoje předvolební kampaně v "americkém" stylu. Dalo se to očekávat, vždyť v těchto kampaních jde v podstatě o peníze, a právě peníze často rozhodují o konečném vítězi politického klání. Tedy jednak množství peněz investovaných do těchto kampaní a samozřejmě i způsoby jakými jsou investovány, vždyť cílem je oslovit co nejvíce lidí – potencionálních voličů.

Ponechme stranou, zda americký model má či nemá šanci uspět v našem jistě specifickém prostředí a pomiňme rovněž způsoby, jakými jsou tyto mediální akce vedeny; i fakt, že leccos vypovají o místní politické kultuře (či spíše nekultuře).

Každopádně se ukazuje, že kromě tradičních forem, jak oslovit voliče – jako jsou placené celostránkové inzeráty v denících, televizní spoty a debaty, velkoplošné billboardy podél silnic či tiskové materiály distribuované do schránek či rozdávané na mítincích – se začínají prosazovat i další mediální prostředky a platformy jako jsou třeba webové stránky nebo sociální sítě na internetu. A jedním z moderních nosičů je právě i DVD. Vždyť DVD přehrávač je dnes snad skoro v každé rodině.

Možná si někdo položí otázku, proč píšu právě o oranžovém DVD? Důvod, je prostý a nehledejte za tím žádné sympatie autora k určité straně nebo naopak antipatie k jiné – zkrátka jsem kráčel vyzvednout boty z opravy byl tak nucen projít přes náměstí, na kterém právě probíhala jakási masová akce – jedna z četných, které se zde konají. Hudba hrála, lidi se rojili u stánků – myslel jsem zprvu, že asi jde o nějaký podzimní jarmark. Teprve až DVD, které mi vrazila do ruky sympatická mladá dívka v přiléhavém sexy oblečku oranžové barvy se symbolem růže a nápisem ČSSD mě uvedlo do obrazu, že jde o předvolební mítink jedné z politických stran. Čili tím chci říct, že pokud by se mi případně dostalo do rukou DVD jiné strany, třeba modré, zelené či jiné, třeba i červené, klidně bych o něm napsal rovněž. Jde mi o to popsat nový žánr objevivší se na DVD a tohle to bylo první  svého druhu, které se  mi , víceméně náhodou, dostalo do rukou. A pokud by mi chtěl třeba někdo podsouvat, že mě zaujala spíš ta mladá sociální demokratka, ano – musím bohužel přiznat, že zbraně, které nyní strany nasazují do předvolebního boje jsou velice rafinované :-)

A musím také konstatovat, že nápad rozdávat DVD s předvolební agitací je celkem zajímavý. Jak jsem sledoval, byl o něj celkem zájem. Asi proto, že bylo zadarmo, to funguje vždy.

Pojďme se ale blížeji zaměřit na inkriminované DVD. Obal, tedy pošetka je také vyrobena z kvalitního lesklého a tužšího papíru, žádný aušus. Byl jsem svědkem, jak někteří účasníci mítinku ho využívali i jako jakousi improvizovanou podložku, na které se dá pohodlně konzumovat předvolební párek. Na přední straně obalu je vyobrazena spokojená rodina a je zde také vypsán obsah DVD. Pod heslem Zábava pro celou rodinu je zde sekce pro rodiče (Zdraví – Vaření – Cestopisy) i pro děti (Animované pohádky – Karaoke). Možná si teď říkáte, že to je vlastně jakýsi milý dáreček který se využije v každé rodině. A možná si také říkáte, kde je kýžená propagandistická část, čili body volebního programu – kampak se nám ti čerchmanti asi chovali? Hledat musíme pod položkou BONUS. Zde je podstatná část toho, s čím vyráží letos ČSSD do voleb.

Je možné, že s podobnými DVDčky se budeme v budoucnu setkávat častěji. DVD je ideální způsob jak šířit nejen propagandu, ale i reklamu, zvlášť obsahuje-li nějakou přidanou hodnotu v podobě filmu či pořadů. Reklama se dá vložit nejen do bonusů či menu, ale třeba i na obal či potisk nosiče. Myslím, že potenciál této reklamy je do značné míry dosud nevyužit.

Krom toho si myslím, že právě takové příležitostné a účelově vydávané tituly mají šanci se za pár desítek let stát vyhledávanými sběratelskými raritami, podobně jako jsou třeba dnes předvolební letáky z doby první republiky nebo například výtisky Rudého práva s deseticentimetrovými titulky informujícími o úmrtí soudruha Visarionoviče.

Vzhledem k aktuálně probíhající ústavní krizi teď už politikům a jejich stranám zbývá jen doufat, že nějaké ty volby dřív či později budou, a dočkají se tak svých vytoužených hlasů.