Codi – Bible (Box 6 DVD)

A budiž světlo… Zatímco už jsme informovali, že někde je box se 6 DVD v prodeji, vydavatelství Codi teprve oznámilo, že Bible přijde do prodeje od pátku 27. listopadu 2009. A nikde jsem si nevšiml ceny, která činí 599,- Kč. Jedinečné barevné zpracování Starého a Nového zákona.

Se zveřejněnými informacemi se objevilo i pár obrázků a oficiální text, takže tady je obojí:

 

Slovo "Bible" pochází z řeckého "Biblos", tj. knihy. Zpracování "BOŽSKÉ KNIHOVNY", jak se v některých obdobích nazývala, probíhalo asi 1 600 let. Bible se skládá ze dvou částí: STARÉHO a NOVÉHO ZÁKONA, což jsou názvy, které se používají od konce 2. století po Kristu a znamenají "ODKAZ" či "ZÁKON", tedy smlouvu mezi Bohem a jeho lidem.

 

STARÝ ZÁKON je odrazem náboženské paměti lidu Izraele. Odhalení a zjevení, která Hospodin učinil svým vyvoleným, se po dlouhou dobu předávala ústně z generace na generaci, až byla nakonec zachycena písemně.

 

NOVÝ ZÁKON líčí příchod Mesiáše a dílo Ježíše Krista od počátku až po jeho smrt a vzkříšení. Apoštolové a učedníci to zachytili písemně, čímž vznikla "EVANGELIA".

 

SKUTKY SVATÝCH APOŠTOLŮ, sepsané lékařem svatým Lukášem, pak líčí počátky křesťanského hnutí až po Pavla, který původně byl horlivým zastáncem doktrín písem a farizeů a ze kterého se z milosti Boží stal jeden z nejvěrnějších Ježíšových následovníků.

 

 

A v rámci lásky k bližnímu budeme suplovat práci někoho jiného – když nejsou nikde dostupné pořádné informace, pustíme se do nich my. Díky Radce máme možnost prozkoumat obsah boxu podrobně. Informace pro představu doplňují nasnímané obrazovky.  

 

 

Starý zákon  

 

 

Původní název: Old Testament Scriptures  

Společnost: Concordia Films / Family Films Production

Rok vzniku: 1958

Produkce: Sam Hersh, Victor B. Growcock

 

 

 

Scénář: Betty Luerssen

Režie: Edward Dew

Kamera: Leonard Clairmont

Střih: Robert Fritch  

 

 

 

Kapitoly 1. DVD (116 minut):

 

 

01. Abrahám, muž víry

02. Jákob, nositel slibu

03. Josef a jeho bratři

04. Josef, vládce nad Egyptem

05. Mojžíš, vyvolený Bohem

06. Mojžíš, vůdce Hospodinova lidu

07. Jozue dobyvatel

 

 

Kapitoly 2. DVD (115 minut):

 

 

08. Gedeón, osvoboditel

09. Rút, věřící žena

10. Samuel, posvěcený muž

11. David, mladý hrdina

12. David, král Izraele

13. Šalomon

14. Eliáš  

 

 

Nový zákon  

 

 

Původní název: Jesus, the Christ (The Living Bible)

 

 

 

Společnost: Family Films  

Rok vzniku: 1952

Režie: Edward Dew

 

 

Kapitoly 3. DVD (157 minut):

 

 

01. Narození a dětství Ježíšovo

02. Jan Křtitel, hlas volajícího na poušti

03. Ježíš povolává své učedníky

04. Ježíš začíná své působení

05. Ježíš uzdravuje nemocné

06. Ježíš, Mistr

 

 

Kapitoly 4. DVD (160 minut):

 

 

07. Ježíš, Mesiáš

08. Ježíš vjíždí do Jeruzaléma

09. Poslední večeře

10. ježíš před soudem

11. Ukřižování a smrt Ježíše Krista

12. Vzkříšení a zmrtvýchvstání

 

 

Skutky svatých apoštolů  

 

Původní název: Book of Acts 

 

 

 

Společnost: Broadman Films

Rok vzniku: 1957 

 

 

Kapitoly 5. DVD (78 minut):

 

 

01. Letnice – Petrova obhajoba v chrámu

02. První křesťané

03. Pavlovo obrácení

04. Židé a pohané, Petr a Kornélius

05. Církev v Antiochii

 

 

Kapitoly 6. DVD (68 minut):

 

 

06. Křesťanští misionáři

07. Pavlova apoštolská mise

08. Pavlovo uvěznění

09. Pavel, římský občan

 

 

Údaje o DVD:

Zvuk: Dolby Digital 2.0 česky

Titulky: žádné

Obraz: barevný PAL DVD9 4:3 

Bonus: žádný