Mohamedáni proti „Šifře“

Pákistánská vláda se rozhodla zakázat promítání „Šifry mistra Leonarda“: je „rouhavá a uráží křesťanskou menšinu“, říká se v jejím prohlášení. Ministr kultury Ghulam Džamál řekl: "Islám nás učí respektovat všechny proroky a Ježíš Kristus je prorok, kterého všichni muslimové velmi uctívají.
  

Jakýkoli útok na něho nebo ponížení jeho osoby je třeba odmítnout." Rozhodnutí vlády je reakcí na protesty křesťanského společenství, které tvoří jen 2,5 % populace.

Promítání filmu bylo také zakázáno v indickém státě Andhra Prádeš: je to už sedmý spolkový stát, který „Šifru“ zakázal. Indická cenzurní komise přitom ponechala na místní správě, zda film zakáže nebo ne. Vyžádala si nicméně, aby produkční společnost Sony umístila na začátek filmu upozornění, že jde o „smyšlenku bez jakékoli historické hodnoty“.

V souvislosti s tím je také zajímavá informace, kterou poskytl britský mluvčí Opus Dei Jack Valera. Ten řekl, že zfilmovaná „Šifra“ prudce zvýšila počet žádostí o vstup do této organizace. V posledních dvou měsících to bylo po 50 žádostech, zatímco obvyklé jsou 3–4 měsíčně. Valera poznamenal že líčení Opus Dei ve filmu je mnohem zlomyslnější než v Brownově knize.

Také římský mluvčí Opus Dei Marc Carrogio ohodnotil Brownovu knihu i film jako „nepřímou reklamu“.

Hartwig Bouillon, mluvčí pro Německo, řekl, že v květnu zaznamenaly německé stránky Opus Dei 3 miliony návštěv, což je desetinásobek počtu, který byl zaznamenán při svatořečení zakladatele Josémaría Escrivá.

Informace převzata ze serveru „Res Claritatis“.