Codi – Německá vojenská vozidla – obrněné automobily a polopásová vozidla

Do druhé půlstovky vstupuje ve čtvrtek 19. srpna 2010 edice Druhá světová válka vydavatelství Codi a to DVD s názvem Německá artilerie II. světové války – Německá vojenská vozidla – obrněné automobily a polopásová vozidla, které bude ke koupi za 49,- Kč

Za I. světové války se poprvé na frontě objevily osobní, nákladní a první obrněné automobily ve větším počtu. Začalo být zřejmé, že v dalším konfliktu se jejich důležitost zmnohonásobí a že použití nové obrněné techniky bude vyžadovat úzkou součinnost těchto bojových prostředků s dopravními prostředky.

 

 

 

Pozornost vojenským vozidlům všech druhů věnovalo zejména Německo, které se, zejména po nástupu Hitlera k moci v roce 1933, připravovalo na novou útočnou válku s důrazem na to, že se bude jednat o válku mobilní. Nepředstavujme si ale, že Německo bylo schopné svoje divize plně motorizovat. Vždyť v německé pěší divizi v roce 1939 bylo 2000 automobilů všeho druhu, přibližně 500 motocyklů, ale kolem 5500 koní.

 

Zásobování jednotek na frontě si vyžadovalo obrovské počty dopravních prostředků k dopravě pohonných hmot, munice, potravin, výstroje, nástrojů a náhradních dílů i k přepravě náhrad za mrtvé a zraněné, či k odvozu zraněných. Jednotky musely být dopravovány i v boji samotném, vždyť obrněná divize mohla za den při boji postoupit i o 30 kilometrů. Samostatnou kapitolou byl průzkum bojem, kdy se vůbec s pěchotou přesunující se pěšky nepočítalo. K těmto úkolům bylo třeba mít k dispozici vozidla pancéřovaná alespoň tak, aby byli přepravovaní vojáci chráněni proti střepinám a kulkám zbraní malé ráže.

 

 

 

Německý automobilový průmysl byl, stejně jako dnes, velmi vyspělý a byl schopen, alespoň do roku 1943, bez vážnějších problémů armádu potřebnými automobily a dalšími vozidly zásobovat. Ta potřeba byla opravdu velká, vždyť jen k nahrazení ztrát na východní frontě v roce 1941, kdy Německo vítězně táhlo Ukrajinou a Ruskem, bylo třeba dodat 120 000 automobilů.

 

Problémem německé armády byla hlavně velká různorodost a velké množství typů automobilů, které byly německé branné moci dodávány, tedy nízká úroveň standardizace, která dělala velké problémy při zásobování náhradními díly. Standardizace byla sice zaváděna, příkladem je například Těžký osobní automobil Kfz 70 vyráběný firmami Horch a Ford, ale byla neúplná a pomalá. Lepší situace byla ve standardizace obrněných vozidel, jak obrněných automobilů, tak polopásů. U první skupiny existovalo 9 základních typů od 2 do 12 tun s posádkou od 3 do 14 mužů. U polopásových vozidel to bylo 7 typů od nejmenšího polopásu, 1,5 tuny těžkého „pásového motocyklu“ Kettenkrad HS101 pro dva muže až po 8 tunové vozidlo pro 12 mužů. Obojí vozidla byla dodávána i s organickou výzbrojí od kulometů ráže 7,92 mm (MG 34) až po 50 mm kanony KwK 39.

 

 

 

Tento dokument nás seznamuje s hlavními typy automobilů, jež sloužily v německých ozbrojených silách, ať již se jedná o malé osobní automobily VW KdF typ 82 Kübbelwagen, štábní vozy Mercedes-Benz, či nákladní automobily jako Ford V 3000, Opel Blitz a mnohé další a s hlavními typy obrněných průzkumných automobilů i polopásových vozidel. 

 

Menu DVD 

 

Údaje o DVD:

Výběr kapitol 

Délka: 54 minut (55:06)

Zvuk: Dolby Digital 2.0 česky

Titulky: žádné  

Obraz: černobílý PAL DVD5 4:3

Bonus: z nabídky Codi