Filmexport Home Video – 3x Vlasta Burian I.

Rozhodnutí společnosti Filmexport Home Video o změně prodejní politiky přináší své ovoce v podobě balení první kolekce již dříve vydaných titulů. Za 149,- Kč to v úterý 7. září 2010 bude speciální kolekce 3 x Vlasta Burian I. s reklamním sloganem poslední šance…

O postoji FEXu k trafikovému prodeji proběhla řada polemik na různých diskuzních fórech, shrňme ji tedy do opakovacího prohlášení, že dokumenty budou nadále již jen v digipacku za 99,- Kč, páteční řada českých pamětnických titulů zmizela úplně, protože nadále budou prodávány pouze plnohodnotné tituly za 199,- Kč v klasických krabičkách, a na pulty se vrátí pouze v kolekcích pouze filmy, které již důvěrně známe z předchozích prodejů. Ty budou v kolekcích po třech DVD spojeny jménem hlavního herce, první z takto vydávaných souborů obsahuje 3 filmy Vlasty Buriana:

 

C. a k. polní maršálek 

Pobočník jeho výsosti 

Provdám svou ženu 

 

O každém z filmů jsme informovali při prvním vydání, detaily tedy viz příslušné odkazy.