Filmhouse/Deník – Mezi Supy

V úterý 6. října 2009 je opět řada na spolupráci společnosti Filmhouse s Deníkem při znovuuvádění kolekce Hrdinové divokého západu přicházejí. Tentokkát Mezi supy za 50,- Kč. O filmu jsme přinesli informace při jeho předchozím vydání.

Opět tedy zbývá jen vypůjčit si podrobný děj:

Starý farmář Baumann se synem Martinem a jeho přítelem Vinnetouem zahlédnou při stopování medvěda dva Šošony, pronásledující na koních bílého muže. Při návratu na ranč najde Baumann svou ženu a dceru zavražděné. Podle stop je možné soudit, že je zabili Šošoni. To také tvrdí muž v misionářském oděvu, jenž se představí jako kazatel náboženské sekty Svatí posledních dnů a jenž vypráví, že sledoval řádění Indiánů z úkrytu. Vinnetou nevěří, že Baumannovu farmu přepadli Šošoni, a je roztrpčen, když se farmářův hněv obrátí i proti němu. V opuštěné osadě zlatokopů čeká jejich vůdce Preston zprávu, jak dopadl přepad Baumannova ranče. Vrátí se jen Joe a Fred, třetího kumpána dostihli dva Šošoni, kteří se stali svědky přepadu. Čtvrtý, Weller, čekal v převlečení za kazatele na farmě. Preston připravuje velkou akci a rozdělí banditům úkoly. Stewart s několika chlapy se má dostat mezi osídlence, kteří jedou s velkou kolonou vozů do Arizony, a zavést je na příhodné místo, kde na ně ostatní zaútočí. Milton má hlídat Baumanna. Půvabná Annie Helmersová jede v doprovodu dobrosrdečného Old Wabbla za otcem, obchodníkem se zlatem a diamanty. Přenocovat chtějí u Baumanna. Na smluveném místě je čeká otcův přítel, zkušený zálesák Old Surehand. Zanedlouho se setkají náhodou s Vinnetouem a se synem náčelníka Šošonů Wokadehem. Wokadeh marně vysvětluje Baumannovi, že jeho ženu a dceru zabili Supi, kteří úmyslně zanechali na místě falešné stopy. Farmář mu nevěří a smrtelně jej a celý kmen urazí. Vinnetou a Old Surehand vědí, že Šošoni urážku pomstí a bezúspěšně se pokoušejí o smír.

Stewart získá důvěru nového nezkušeného soudce Leadera, jenž přijíždí do kraje, aby tu zavedl pořádek. Slíbí mu, že provede jeho skupinu a nové osídlence, mezi nimiž jsou i bohatí obchodníci s diamanty, bezpečně Llanem Estacadem. Ve skutečnosti je chce zavést na místo, kde je Preston a ostatní bandité povraždí a zmocní se jejich majetku. Old Surehand a statečná Annie zachytí vzkaz, který poslal Preston po jednom z banditů Wellerovi. Old Surehand banditu Gordona, jenž se vydává za důstojníka, v sebeobraně zastřelí, ale Wellerovi se podaří uniknout. Bandité unesou Annii. Weller je informoval, že dívka veze otci zlato, které mě1a u sebe. Martin se vydá po stopách únosců až do jejich osady. Jeden z nich ho pozná a Martina čeká smrt. Věrný Vinnetou jej zachrání a osvobodí i Annii. Oba mladí lidé spěchají vstříc osídlencům, neboť se domnívají, že tam najdou Old Surehanda i Baumanna. Mezitím Baumann vlastní neopatrností padne do rukou Šošonů. Jen díky odvaze a chytrosti Old Surehanda, jenž se místo farmáře vystaví zkoušce spravedlnosti a obratně ji rozhodne ve svůj prospěch, zůstane Baumann na živu. O jeho osudu však má rozhodnout rada starších v Údolí smrti, na posvátném místě, kde Šošoni pohřbívají své mrtvé. Preston, aby včas dostihl kolonu osídlenců, si chce Údolím smrti zkrátit cestu. Když mu v tom chtějí strážci mrtvých zabránit, všechny je povraždí.

Teprve nyní pochopí nový náčelník Šošonů Wokadeh, že Vinnetou má pravdu, že pro všechny jsou největším nebezpečím bandité. Propustí Baumanna a slíbí Vinnetouovi pomoc. Martin marně vysvětluje Leaderovi a osadníkům, že Stewart a jeho společníci je vedou do pasti. Mazaný Weller za podpory Stewarta a Roda prohlásí, že v Martinovi poznává hledaného zloděje koní, jenž chce od sebe odvrátit pozornost. Teprve Old Surehand přesvědčí po svém příjezdu Leadera o pravdivosti Martinových slov. Bandité v koloně jsou zneškodněni. Old Surehand přinutí Wellera, aby předal Prestonovi falešné zprávy o pohybech kolony. Je si vědom toho, že srážce s bandity se nelze vyhnout, a horečně se připravuje na vhodném místě s osídlenci k obraně. Ve chvíli, kdy se vítězství kloní na stranu banditů, přijde osadníkům na pomoc Vinnetou a Wokadeh se svými bojovníky. Preston a Weller prchají a zmocní se Martina jako rukojmího. Avšak Old Surehand a Vinnetou je dostihnou a usvědčí Wellera z vraždy Baumannovy ženy a dcery. Baumann se vrací s Martinem domů. Spolu s nimi jede i Annie. Sblížila se s Martinem a je rozhodnuta stát se jeho ženou. Vinnetou se loučí se svým přítelem Old Surehandem, jenž doprovází osadníky do Arizony, a odjíždí prérií k horám.